Du anländer till Helsingfors-Vanda flygfält egna tågstation från hela Finland. Närtrafikens P- och I tåg trafikerar från Helsingfors centrum och Dickursby till flygfältet med täta turer. Tågstationens ingång belägen i ankomsthallen


Du kan söka rutter och tidtabeller på firmornas egna sidor:

    Lokaltrafik: HRT

    Fjärrtrafik: VR