Från och med den 1 juni 2023 erbjuder Finavia fyra timmars gratis parkering med parkeringstillstånd för rörelsehindrade i alla parkeringshallar på Helsingfors-Vanda flygplats.


Parkering i längre än fyra timmar måste betalas vid parkeringsområdets betalautomat. Priset för parkeringstid som överskrider fyra timmar bestäms enligt prislistan för varje parkeringsområde. När du vill avsluta din parkering ska du visa upp ditt parkeringstillstånd vid Finavias informationsställe i ankomsthallen. Efter det kan du återvända till din bil och köra ut ur parkeringshuset.


Om det är besvärligt att ta sig till infon kan också en annan person avhämta gratis utgångsbiljett. Personen behöver ha med sig parkeringsbiljetten, handikapparkeringskortet och resenärens flygbiljett. När du parkerar utanför det bommade området skall du lämna handikapparkeringskortet i fönstret på fordonet.