Du kan också förhandsbeställa en taxi till flygfältet. De förhandsbestälda tacina finns i utkanten av taciområdet, utanför terminal 1 och 2. På samma område finns också bilar bestälda med Taxi App, såsom de beställda via uber.