Om en metalldetektor slår larm tar säkerhetskontrollanten reda på orsaken. Passageraren ombeds ta bort föremål som kan ha orsakat larmet och sedan gå genom metalldetektorporten en gång till.


Passagerarens kropp kan också kontrolleras manuellt. Vid behov ska säkerhetskontrollanten även kontrollera byx- eller kjollinningens insida genom att känna efter med fingrarna.


Trafiksäkerhetsverket ( TraFicom ) kräver att ett visst antal av dem som passerar säkerhetskontrollen, i vilket fall som helst, undersöks nogrannare genom slumpmässigt urval. På Finavias flygplatser utförs kontrollen utifrån det slumpmässiga urvalet med EDT-utrustning, d.v.s. en sprängämnesdetektor.