Frågor gällande kvarglömda saker på Helsingfors-Vanda flygplats kan göras på Excess Baggage Company +358 9 81 71 1968. Kundtjänsten för hittegods på flygplatsen finns på ankomstvåningen i ankomsthall. Information on hittegods kan man säkrast få nästa dag. Uppgifter om företagets tjänster finns på deras egna webbsidor.

 

Om du vill ha uppgifter om övriga Finavia flygplatsers hittegods, finns de på flygplatsernas respektive sidor.