Från Finland kan du normalt flyga till de länder för vilka restriktionerna har upphävts. Du kan resa till vissa begränsade länder endast av en nödvändig orsak. Se THL:s hemsida för mer information.


Kontrollera alltid ditt destinationsland för eventuella regler för ankomst och karantänrestriktioner innan du reser. Du kan få dem på IATAs-hemsida.